Menu
Kontaktní údaje seznam přání Hledat
Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

V dalším textu níže bychom vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů v rámci využívání našich internetových stránek.

Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou za tyto internetové stránky je společnost Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Další údaje o naší společnosti a osobách oprávněných k zastupování naleznete v naší tiráži.

Které údaje se zpracovávají?

Právní zásady pro zpracování údajů

Abychom vám mohli nabízet naši internetovou stránku a související služby, zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních zásad:

 • souhlas (článek 6 ods. 1 lit. a) GDPR)
 • s plněním smluv (článek 6 ods. 1 lit. b) GDPR)
 • na základě zvážení zájmu (článek 6 ods. 1 lit. f) GDPR)
 • k plnění právního závazku (článek 6 ods. 1 lit. c) GDPR)

Tyto pojmy budeme používat v souvislosti s příslušným zpracováním, takže budete moci určit, na jakém základě máme osobní údaje zpracovávat.

Když budou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, pak máte právo souhlas nám udělený kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

Jestliže údaje zpracováváme na základě zvážení zájmu, máte jako zúčastněná osoba právo se zřetelem na ustanovení článku 21 GDPR vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

Přístupové údaje

Když navštívíte naše internetové stránky, jsou zpracovávány osobní údaje, aby bylo možné zobrazit obsah internetové stránky na vašem koncovém zařízení.

Aby bylo možné zobrazit stránky ve vašem prohlížeči, musí být zpracována IP adresa vámi použitého koncového zařízení. Zpracovány jsou i další informace o prohlížeči vašeho koncového zařízení. 

Na základě práva na ochranu osobních údajů jsme povinni zajistit také důvěrnost a integritu osobních údajů zpracovávaných našimi IT systémy. 

Za tímto účelem a z tohoto zájmu jsou na základě zvážení zájmu protokolovány následující údaje:

 • IP adresa vyvolávacího počítače (po dobu maximálně 7 dnů)
 • operační systém vyvolávacího počítače
 • verze prohlížeče vyvolávacího počítače
 • název vyvolaného souboru
 • datum a čas vyvolání
 • přenesené množství dat
 • odkazující URL

IP adresa bude nejpozději po 7 dnech odstraněna ze všech systémů, které byly použity v souvislosti s provozem těchto internetových stránek. Ze zbývajících údajů pak již není možné usuzovat na konkrétní osobu.

Údaje jsou dále také používány ke zjištění chyb na internetových stránkách a k jejich odstranění.

Kontaktní formulář

Na naší internetové stránce nabízíme kontaktní formulář, pomocí kterého můžete vyžádat informace o našich produktech či službách nebo obecně s námi navázat kontakt. Údaje, které od vás nezbytně potřebujeme k vyřízení požadavku, jsme označili jako povinná pole. Údaje v dalších datových polích jsou dobrovolné. 

Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovat váš požadavek a zaslat vám odpověď. V případě konkrétních požadavků probíhá zpracování údajů za účelem splnění resp. navázání smlouvy. V případě obecných požadavků probíhá zpracování na základě zvážení zájmu.

Požadavky, které obdržíme prostřednictvím kontaktního formuláře na naší internetové stránce, elektronicky zpracujeme a na váš požadavek odpovíme. V této souvislosti se případně také další osoby nebo oddělení a případně třetí osoby seznámí s obsahem formulářů, které jste nám zaslali.

Předání údajů z formulářů přes Internet probíhá zakódovaným spojením.

Zpravodaj 

Na naší internetové stránce si také můžete abonovat zasílání zpravodaje e-mailem. Za tímto účelem zpracováváme jen vaši e-mailovou adresu. Ta je však nezbytně nutná, aby bylo možné vám zpravodaj doručit.

Zasílání zpravodaje můžete u nás kdykoliv zrušit. Alternativně můžete zrušit odběr kliknutím na odkaz pro odhlášení uvedený v každém zpravodaji zaslaném e-mailem.

Abychom mohli analyzovat oblíbenost odběru našich zpravodajů a optimalizovat je, protokolujeme otevření e-mailů a kliknutí na odkazy v nich. Vyhodnocení probíhá anonymně. Na příklad tedy uvidíme jen, kolik procent příjemců zpravodaje e-mail otevřelo nebo kliklo na odkazy. Tato analýza využití probíhá na základě zvážení zájmu. Můžete vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním tím, že se z odběru zpravodaje odhlásíte.

Cookies

Na našich internetových stránkách jsou používány soubory cookies. Cookies jsou malé textové informace, které jsou vaším prohlížečem ukládány do vašeho koncového zařízení. Cookies jsou potřeba, aby bylo možné zajistit určité funkce našich internetových stránek. 

Využíváme také relační cookies, které jsou bezprostředně po ukončení návštěvy internetových stánek z vašeho prohlížeče automaticky odstraněny.

V oblasti webové analytiky ale používáme také tzv. perzistentní cookies, které nejsou automaticky odstraněny po skončení návštěvy naší internetové stránky.

Máte možnost zakázat ukládání cookies příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že použití našich internetových stránek je pak třeba možné jen omezeně. Prostřednictvím cookies se na váš počítač neinstalují nebo se nespustí žádné programy nebo jiné aplikace.

Použití cookies probíhá na základě zvážení zájmu. Našim zájmem je uživatelsky přátelská návštěva našich internetových stránek.

Webová analytika

Na této webové stránce je používán nástroj webové analytiky „Google Analytics“. Účelem použití je „úprava této stránky podle potřeb“, která je prováděna na základě zvážení zájmu. Webová analytika nám dále umožňuje rozpoznat chyby internetové stránky, např. ve formě chybných odkazů, a odstranit je. Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analyzovat vaše používání webové stránky. Využívá se přitom tzv. „Client ID“, které slouží k vytvoření pseudonymních uživatelských profilů, které zaznamenávají použití internetových stránek stolním počítačem a mobilními koncovými zařízeními jedním uživatelem společně.

Informace vytvořené pomocí cookies o vašem použití této webové stránky jsou zpravidla přeneseny do serveru společnosti Google v USA a tam uloženy. Protože jsme na této webové stránce aktivovali tzv. IP anonymizaci a se společností Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování příkazů, bude vaše IP adresa předtím společností Google zkrácena v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných smluvních státech smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena do serveru společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Společnost Google má certifikaci podle tzv. „Privacy Shield“ (Zápis do seznamu). Společnost Google garantuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Můžete společnosti Google zabránit, aby zaznamenávala údaje, které byly vytvořeny cookies a vztahují se k vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy), a tyto údaje zpracovávala tím, že do prohlížeče stáhnete a instalujete doplňky dostupné na následujícím odkaze (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Alternativně můžete – především u mobilních koncových zařízení – zabránit zaznamenávání nástrojem Google Analytics tím, že kliknete na následující odkaz. Bude pak uložen Opt-Out Cookie, který v budoucnu zabrání, aby při návštěvě této webové stránky byly vaše údaje zaznamenány: Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace o podmínkách použití nástroje Google Analytics a o upozorněních na ochranu osobních údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy

Webové písmo Google

Na našich internetových stránkách používáme tzv. webové písmo Google. To znamená, že budou načteny druhy písma ze serverů Google, které slouží k lepší úpravě internetové stránky. Zpracování údajů probíhá na základě zvážení zájmu, kdy naším zájmem je atraktivní úprava internetové stránky.

Příslušné druhy písma se načítají ze serverů společnosti Google, které se zpravidla nacházejí v USA. Společnost Google garantuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů (Zápis do seznamu „Privacy Shield“).

Google Adwords, Doubleclick a další „sledování“

Na našich internetových stránkách používáme další služby společnosti Google jako jsou Adwords a Doubleclick, abychom na naší internetové stránce zobrazili reklamní prostředky popř. mohli měřit úspěšnost vlastních výdajů na reklamu. Naše internetové stránky jsou částečně financovány reklamou. Reklama resp. měření reklamy představuje oprávněný zájem pro zpracování údajů. Další informace o službách Google Adsense a Doubleclick a možnostech vyjádření nesouhlasu („Opt Out“) naleznete zde.

Abychom mohli analyzovat použití naší internetové stránky také vzhledem k reklamním metodám, používáme metodu sledování společnosti Epro (eprofessional). Sledování můžete kdykoliv deaktivovat zde.

Použití YouTube a dalších video obsahů

Na našich internetových stránkách uvádíme také video obsahy od tzv. třetích poskytovatelů, jako je např. YouTube. Při zapojení YouTube videí jsou vyvolány servery společnosti Google, které se nacházejí v USA. Zpracování osobních údajů na serverech Google provádí společnost Google. V tomto smyslu odkazujeme na upozornění na ochranu osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Zpracování údajů probíhá na základě zvážení zájmu, kdy naším zájmem je zapojení informačních obsahů ve formě videa do internetové stránky.

Společnost Google garantuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů při zpracování údajů v USA (Zápis do seznamu „Privacy Shield“).

Použití doplňku Facebook Social Plugins a dalších služeb Facebooku

Na naší internetové stránce jsou případně používány tzv. sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly”) sociální sítě facebook.com („Facebook“). Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, v USA. 

Zásuvné moduly se poznají podle loga společnosti Facebook (bílé písmeno „f“ na modré dlaždici nebo znak „Vztyčený palec“) nebo jsou označeny popisem „Zásuvné moduly sociální sítě Facebook”. Seznam a vzhled doplňku Facebook Social Plugins naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Když otevřete některou webovou stránku z naší prezentace na Internetu, která obsahuje tento zásuvný modul, pak váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu pak společnost Facebook předá přímo do vašeho prohlížeče a ten ho zapojí do webové stránky. Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které společnost Facebook získává pomocí tohoto zásuvného modulu, a proto vás informujeme podle toho, co víme:

Zapojením zásuvného modulu získává společnost Facebook informaci, že jste otevřeli příslušnou stránku naší prezentace na Internetu. Když jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. Když provedete se zásuvným modulem interakci, například stisknete tlačítko To se mi líbí nebo podáte komentář, bude příslušná informace vaším prohlížečem předána přímo do Facebooku a tam uložena. I když nemáte účet na Facebooku, přesto existuje možnost, že se Facebook dozví vaši IP adresu a uloží ji a případně také další údaje o vámi používaném prohlížeči.

Mimoto případně využíváme služby Facebooku, které umožňují použít data vztahující se k chování k optimalizaci zobrazování reklamních prostředků (např. reklamních bannerů) a k vyhodnocení reklamních opatření.

Také na některých našich internetových stránkách případně umožňujeme použít službu Facebook-Connect.

Více informací o funkci zásuvných modulů sociální sítě Facebook, službě Facebook Connect a také informace o zpracování a použití údajů k reklamním účelům naleznete v upozorněních na ochranu osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Tam také naleznete pokyn, jak můžete omezit nebo vyloučit použití vašich údajů k reklamním účelům.

Když máte účet na Facebooku a nepřejete si, aby Facebook prostřednictvím naší prezentace na Internetu shromažďoval o vás údaje a propojoval je s vašimi údaji uloženými na vašem účtu Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové prezentace z Facebooku odhlásit.

Rovněž můžete zablokovat zásuvné moduly sociální sítě Facebook v doplňcích vašeho prohlížeče, na příklad pomocí nástroje „Facebook Blocker“ nebo služby „Disconnect“.

Univerzální sledování událostí službou „Bing“

Používáme tzv. „Univerzální sledování událostí“ službou „Bing“. Můžete vyjádřit nesouhlas s použitím této metody zde.

Použití tlačítek „Pinterest“

Na naší webové stránce nabízíme uživatelům možnost sdílet mediální obsah na službě „Pinterest“. Zapojení služby Pinterest přitom probíhá způsobem tzv. „dvojího kliknutí“. To znamená, že servery služby Pinterest (v USA) budou vyvolány, až když uživatel klikne na příslušné tlačítko služby Pinterest („tlačítko“) na např. obrázku. Teprve pak lze pomocí funkce „Uložit“ provést zapojení služby Pinterest.

Funkce hodnocení produktů

Když jste si u nás vyžádali vzorek některého produktu, zašleme vám později e-mail, v kterém vás požádáme o zhodnocení produktu. Používáme k tomu službu „Trustpilot“. Trustpilot je služba z Dánska a podléhá právu na ochranu údajů Evropské unie.

Dále také případně nabízíme, abyste naše produkty ohodnotili přímo na naší webové stránce. Zde se vedle hodnocení musí uvést také jméno. Hodnocení může být zveřejněno na našich webových stránkách. Na to budete upozorněni při odevzdání hodnocení. Zpracování údajů v souvislosti s touto funkcí hodnocení probíhá na základě zvážení zájmu.

Účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje zpracováváme pro provoz naší webové stránky a pro plnění smluvních závazků vůči našim zákazníkům, popř. pro hájení našich oprávněných zájmů.

V případě vašich dotazů mimo aktivní zákaznický vztah zpracováváme údaje pro účely prodeje a reklamy. S použitím vašich osobních údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas.

Dobrovolné údaje

Pokud údaje uvedete dobrovolně např. do formulářů pro nás a tyto nejsou ke splnění našich smluvních závazků potřeba, zpracujeme tyto údaje s oprávněným předpokladem, že zpracování a použití těchto údajů je ve vašem zájmu.

Příjemce / předání údajů dále

Údaje, které nám uvedete, zásadně nebudou předány dále třetím osobám. Zejména nebudou vaše údaje předány třetím osobám pro jejich reklamní účely.

Nicméně můžeme používat poskytovatele pro provoz těchto webových stránek nebo pro naše další produkty nebo služby. Zde se může stát, že se poskytovatel dozví osobní údaje. Vybíráme naše poskytovatele pečlivě, zejména z hlediska ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat, a provádíme všechna opatření potřebná z hlediska práva na ochranu osobních údajů, aby bylo zajištěno spolehlivé zpracování dat.

Zpracování údajů mimo Evropskou unii

Případ zpracování osobních údajů mimo Evropskou unii je rozveden v předchozí části.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zde jsou jeho kontaktní údaje:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
– Datenschutzbeauftragter –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Vaše práva jako zúčastněné osoby

Máte právo na informaci o osobních údajích, které se vás týkají. Můžete se pro informaci na nás kdykoliv obrátit. 

Při požadavku na informaci, který není písemný, vás žádáme o pochopení, že od vás budeme případně požadovat doklady prokazující, že jste osobou, za kterou se vydáváte. 

Dále máte právo na opravení nebo odstranění nebo na omezení zpracování, pokud vám to z právního hlediska přísluší.

Konečně máte právo na vznesení odporu proti zpracování v rámci legislativních opatření. To stejné platí pro právo na přenositelnost údajů.

Odstranění údajů

Osobní údaje zásadně odstraníme tehdy, když již není důvod pro jejich další uložení. Důvodem pro uložení může být především to, že údaje jsou ještě potřeba k plnění smluvních výkonů, aby bylo možné kontrolovat a schvalovat nebo odmítat nároky na ručení a příp. záruku. V případě zákonem ustanovených povinností archivace přichází odstranění v úvahu až po uplynutí příslušné lhůty zákonné povinné archivace.

Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu

Máte právo stěžovat si na zpracování osobních údajů námi u dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů.

Změna těchto informací o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů přepracujeme vždy při změně této webové stránky nebo při jiných příležitostech, z kterých tato nutnost vyplyne. Vždy aktuální vydání naleznete vždy na této webové stránce.

Stav: 25.06.2018