Menu
Kontaktní údaje seznam přání Hledat
Informace o ochraně údajů

Informace o ochraně údajů

Níže jsou uvedené informace o zpracování osobních údajů při užívání našich internetových stránek.

Odpovědný subjekt

Subjekt odpovědný za tyto internetové stránky je společnost Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Další údaje o naší společnosti a osobách oprávněných k jejímu zastupování najdete zde: Impressum.

Jaké údaje jsou zpracovávány?

Právní podklady zpracování údajů
Abychom Vám mohli nabízet naše internetové stránky a služby s nimi spojené, zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních podkladů:

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 • plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • na základě zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • k naplňování právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
  V souvislosti s příslušným zpracováním se budeme odvolávat na příslušné výrazy, abyste si mohli spojit, na jakém základě osobní údaje zpracováváme.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě zvážení zájmů, máte jako subjekt údajů právo s ohledem na ustanovení čl. 21 GDPR vznést proti zpracování osobních údajů námitku.

Přístupové údaje
Když navštěvujete naše internetové stránky, zpracovávají se osobní údaje, aby mohl být obsah internetových stránek zobrazen na Vašem koncovém zařízení.
Aby se mohly stránky zobrazovat ve Vašem prohlížeči, musí být zpracovávána IP adresa Vámi používaného koncového zařízení. K ní se přidávají další informace o prohlížeči Vašeho koncového zařízení. 

Na základě předpisů o ochraně osobních údajů jsme povinni zaručit také diskrétnost a integritu osobních údajů zpracovávaných našimi IT systémy. 

Pro tento účel a z tohoto zájmu jsou na základě zvážení zájmů protokolovány následující údaje:

 • IP adresa spouštějícího koncového zařízení (max. po dobu 7 dní)
 • Operační systém spouštějícího koncového zařízení
 • Verze prohlížeče spouštějícího koncového zařízení
 • Název vyvolaného souboru
 • Datum a čas vyvolání
 • Objem přenášených dat
 • Odkazující URL

IP adresa bude nejpozději po 7 dnech ze všech systémů, které jsou v souvislosti s provozem těchto internetových stránek používány, vymazána. Ze zbývajících údajů již nemůžeme odvodit spojitost s konkrétní osobou.

Údaje jsou také dále využívány za účelem zprostředkování a odstranění chyb internetových stránek.

Kontaktní formulář
Na našich internetových stránkách nabízíme kontaktní formulář, prostřednictvím kterého si vyžadujete informace k našim produktům nebo službám nebo nás můžete všeobecně kontaktovat. Údaje, které od Vás nutně potřebujeme k vyřešení požadavku, jsou označené jako povinná pole. Vyplnění údajů v ostatních polích je dobrovolné.

Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovat Váš požadavek a doručit Vám odpověď. Zpracování údajů probíhá u konkrétních požadavků k plnění smlouvy, resp. uzavření smlouvy. U všeobecných požadavků probíhá zpracování na základě zvážení zájmů.

Požadavky, které přicházejí prostřednictvím kontaktního formuláře na našich internetových stránkách, se u nás elektronicky zpracovávají, aby mohl být požadavek vyřešen. V této souvislosti obdrží popř. i další osoby nebo oddělení, případně třetí strany informace o obsahu formuláře, který jste odeslali.

Zprostředkování údajů ve formuláři prostřednictvím internetu probíhá přes šifrované spojení.

Newsletter 
Na našich internetových stránkách si také můžete objednat zasílání e-mailového newsletteru. K tomu v zásadě potřebujeme pouze Vaši e-mailovou adresu. Můžete poskytnout doplňující údaje týkající se oslovení a jména. Činíte tak na základě dobrovolnosti. 

Zasílání newsletteru u nás můžete kdykoli zrušit. Alternativně najdete odkaz pro zrušení zasílání v každém e-mailu s newsletterem.

Abychom mohli analyzovat a optimalizovat oblíbenost našich newsletterů, protokolujeme, zda adresát e-mail otevře a zda klikne na odkazy. Vyhodnocení probíhá anonymně. Vidíme tedy např. pouze kolik procent příjemců newsletteru otevřelo e-mail nebo kliklo na odkazy. Tato analýza využívání probíhá na základě zvážení zájmů. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku tím, že zrušíte odebírání newsletteru.

Používání video obsahu
Naše internetové stránky obsahují také video obsah tzv. externích poskytovatelů, jako je např. bunny.net. V této souvislosti se na bunny.net přenášejí údaje z tzv. požadavku protokolu http (jako např. IP adresa).

Zpracování údajů přitom probíhá přes tzv. Content Delivery Network serveru bunny.net. V této souvislosti využívaná výpočetní centra se nachází v Evropské unii a ve Velké Británii. Pro Velkou Británii platí tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropské komise, takže je zde zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Funkce hodnocení produktů
Pokud by byl od nás vyžadován vzorek produktu, pošleme Vám o něco později e-mail, ve kterém Vás požádáme o udělení hodnocení produktu. Pro tento účel používáme službu „Trustpilot“. Trustpilot je dánská služba a je vázána na právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů Evropské unie.

Dále Vám nabízíme popř. také možnost ohodnotit naše produkty přímo na naší internetové stránce. Zde se kromě hodnocení zadává také jméno. Hodnocení může být na našich internetových stránkách zveřejněno. Na to budete v souvislosti s udělením hodnocení upozorněni. Zpracování údajů v souvislosti s touto funkcí hodnocení probíhá na základě zvážení zájmů.

Cookies a jiné informace ve Vašich koncových zařízeních
Na našich internetových stránkách jsou používány soubory cookies. Cookies jsou malé textové informace, které jsou prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládány ve Vašem koncovém zařízení.

Pro cookies, které nejsou podle § 25 odst. 1 bodu 2 německého zákona o ochraně dat v telekomunikacích (TTDSG) nezbytně nutné, od Vás požadujeme souhlas. Souhlas můžete kdykoli účinností do budoucna odvolat tím, že vymažete cookies, které byly vytvořeny naší internetovou stránkou, nebo přizpůsobíte nastavení v nastavení cookies na naší internetové stránce. Navíc se můžete v souvislosti s odvoláním kdykoli obrátit na nás.

Kromě toho máte možnost, používání cookies zakázat prostřednictvím odpovídajícího nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že používání našich internetových stránek potom může být možné jen v omezeném režimu. Kvůli cookies se na Vašem počítači neinstalují ani nespouštějí žádné programy ani jiné aplikace.

Abychom mohli na internetových stránkách umožnit určité funkce, ukládáme navíc informace v „lokálním úložišti“ prohlížeče Vašeho koncového zařízení. Patří sem funkce „seznam přání“ na některých našich produktových stránkách (jako např. „Doppelherz“). Ukládání a načítání těchto informací nevyžaduje podle § 25 odst. 2 bodu 2 TTDSG žádný souhlas.

Používání nezbytně nutných cookies („nezbytné cookies“) probíhá na základě § 25 odst. 2 bodu 2 TTDSG. Pokud by cookies obsahovaly osobní údaje, bude zpracování údajů probíhat na základě zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Naším zájmem v tomto případě je nabízet funkční, uživatelsky přívětivé internetové stránky. Ostatní cookies jsou používány výhradně po předchozím udělení Vašeho souhlasu.

Nezbytné cookies
Používáme cookies pro tzv. řízení sezóny. Tyto cookies jsou z Vašeho prohlížeče po ukončení návštěvy našich internetových stránek automaticky vymazány.
Cookies používáme také proto, abychom Vám zobrazili informace o používání cookies a dali Vám možnost udělit souhlas. Totéž platí pro případ, že jste uskutečnili výběr preferencí týkajících se cookies.

Máte možnost ukládat si na našich webových stránkách produkty do „seznamu přání“. Abychom to mohli umožnit, používáme cookies.
Na více místech na našich webových stránkách používáme tzv. „vyskakovací okna“, jejichž prostřednictvím Vás upozorňujeme na produkty nebo newsletter. Pro řízení těchto upozornění a zejména možnost volby, aby se vyskakovací okna již nezobrazovala, rovněž používáme cookies.

Pokud si aktivujete tlačítko pinterest a „přidávání pinů“ na platformě pinterest“, uloží se tato preference do souboru cookie.

Ostatní Cookies
Informace k ostatním cookies, které se používají na základě Vašeho souhlasu, můžete odebrat z dalšího provádění těchto informací v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud bude níže zmíněno používání cookies, bude probíhat na základě Vašeho souhlasu, který udělujete při návštěvě našich internetových stránek. Pokud z Vaší strany nebude souhlas udělen, nebudou příslušné cookies používány a s nimi související služby uvedených externích poskytovatelů nebudou aktivovány.

Webová analýza
Abychom získali více informací o počtu návštěv našich internetových stránek, době jejich trvání a oblíbenosti obsahu, používáme systém pro webovou analýzu „Matomo“.

Matomo používáme v konfiguraci, ve které se nepoužívají cookies ani tzv. „pixel“ a IP adresy jsou anonymizovány.

Matomo nám slouží také k rozpoznání a odstranění chyb na internetových stránkách.

Právní podklad pro zpracování údajů na základě systému Matomo je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR („zvážení zájmů“). Náš zájem spočívá v bezchybném a požadovaném provozu a optimalizaci internetových stránek.

Zpracování údajů probíhá ve výpočetním centru v EU.

Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku tím, že kliknete na následující odkaz pro deaktivaci systému Matomo:

Google Marketing Platform, Google Ads & další „sledování“
Na našich internetových stránkách používáme další služby společnosti Google. Patří k nim Google Marketing Platform – služba společnosti Google Ireland Limited (Irsko). Pomocí Google Marketing Platform můžeme lépe analyzovat, jak jsou uživateli internetu přijímány námi spuštěné reklamy „Google Ads“. Přitom se také používají soubory cookies.
Službu používáme na základě Vašeho souhlasu. Společnost Google Ireland Limited může v této souvislosti také přenášet údaje do výpočetních center společnosti Google LLC v USA. Společnost Google Ireland v této souvislosti uzavřela standardní smluvní doložky EU s mateřskou společností v USA, takže je zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
Údaje v Google Marketing Platform jsou zpracovávány až po dobu 24 měsíců.

Dále používáme na základě Vašeho souhlasu Google Ads, abychom mohli na svých stránkách zobrazovat reklamní nástroje, resp. abychom mohli měřit úspěšnost našich výdajů na reklamu. Jedná se přitom rovněž o službu společnosti Google Ireland Limited. I zde se používají soubory cookies. S ohledem na zpracování údajů v USA platí stejné podmínky, jako jsme popsali výše v souvislosti se službou Google Marketing Platform.

Další informace ke zpracování údajů společností Google i o možnosti podání námitky („opt out“) najdete zde i zde.

Abychom mohli analyzovat používání našich internetových stránek i s ohledem na metody reklamy, používáme metodu sledování společnosti Epro (eprofessional) na základě Vašeho souhlasu. Epro je německý poskytovatel, se kterým jsme uzavřeli smlouvu o zadání zpracování.
Zpracovávají se pouze pseudonymní údaje, ze kterých nemůžeme odvodit souvislost s žádnou konkrétní osobou. Sledování můžete kdykoli deaktivovat zde.

Používání služeb „Meta“
Na našich internetových stránkách používáme k reklamním účelům také tzv. Facebook CAPI nebo tzv. „Facebook Pixel“, pokud jste nám k tomu udělili souhlas. Díky integraci služeb Facebook CAPI a Facebook Pixel získává společnost Meta Platforms Ireland Limited („Meta“) jako nabízející subjekt Facebooku informace o tom, že jste spustili příslušnou stránku našeho internetového přístupu k daném okamžiku prostřednictvím Vašeho koncového zařízení. Pokud jste přihlášení do služeb Meta (např. Facebook, Instagram), může Facebook popř. přiřadit návštěvu k Vašemu profilu Meta.

Zpracování údajů probíhá také v USA. Společnost Meta Platforms Ireland Limited zaručuje v této souvislosti se svou americkou mateřskou společností odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím tzv. standardní smluvní doložky EU. Se zohledněním příslušné judikatury Evropského soudního dvora („Schrems II“) poukazujeme na to, že v USA v zásadě neexistuje žádná odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a zejména žádné dostatečné možnosti právní ochrany pro občany EU proti státním činnostem sledování.

Další informace ke zpracování údajů společností „Meta“ najdete zde: de-de.facebook.com/privacy/policy/

Univerzální sledování událostí společnosti „Bing“
Používáme tzv. „univerzální sledování událostí“ společnosti „Bing“ na základě Vašeho souhlasu. Jedná se o službu společnosti Microsoft Corporation (USA), pomocí které se vytvářejí pseudonymní profily. Zpracování údajů se uskutečňuje v USA. Tato služba nám umožňuje sledovat aktivity návštěvníků našich webových stránek, kteří přišli na naše webové stránky prostřednictvím reklamy u „Bing“ (Bing Ads). Údaje jsou uchovávány až 180 dní. Další informace ke zpracování údajů společností „Bing“ u sledování událostí naleznete zde. Proti používání této metody můžete zde vznést námitku, a tím zároveň odvolat svůj souhlas.

Sledování chyb („bug tracking“)
Na našich internetových stránkách používáme nástroj Sentry. Sentry protokoluje chyby vyskytující se při používání internetových stránek, které můžeme následně odstranit.

Používáme „lokální“ variantu Sentry, která zpracovává údaje na serveru našeho poskytovatele v německém výpočetním centru. V protokolech Sentry nejsou ukládány IP adresy. Z údajů v zásadě nemůžeme odvozovat žádné souvislosti s konkrétní osobou.

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje zpracováváme z důvodu zajištění provozu našich internetových stránek a plnění smluvních povinností vůči zákazníkům, resp. ochrany našich oprávněných zájmů.

Při Vašich požadavcích nad rámec aktivního vztahu se zákazníkem zpracováváme údaje pro prodejní a reklamní účely. Proti používání Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku.

Dobrovolné údaje

Pokud nám dobrovolně zprostředkujete osobní údaje např. ve formulářích, které nejsou nezbytné pro plnění našich smluvních povinností, zpracováváme tyto údaje s oprávněným předpokladem, že je zpracování a používání těchto údajů ve Vašem zájmu.

Příjemce / předávání údajů

Údaje, které jste nám poskytli, v zásadě neposkytujeme třetím stranám. Zejména nepředáváme Vaše údaje třetím stranám k jejich reklamním účelům.

Využíváme však příp. poskytovatele pro provoz těchto internetových stránek nebo pro naše další produkty a služby. Zde může dojít k tomu, že poskytovatel obdrží Vaše osobní údaje. Naše poskytovatele pečlivě vybíráme – zejména s ohledem na ochranu a bezpečnost údajů – a přijímáme všechna potřebná opatření pro přípustné zpracování údajů, která vyžadují předpisy v oblasti ochrany údajů.

Zpracování osobních údajů mimo Evropskou unii

Pokud se osobní údaje zpracovávají mimo Evropskou unii, můžete to odebrat z předchozího provádění.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jeho kontaktní údaje jsou:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
– Datenschutzbeauftragter –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-mail: datenschutz(at)queisser.de

Vaše práva jakožto subjektu údajů

Máte právo na informace o Vašich osobních údajích. S žádostí o informaci se na nás můžete kdykoli obrátit. 

Při žádosti o informaci, která nebude podána písemně, Vás žádáme o pochopení, že od Vás můžeme požadovat doklady, kterými prokážete, že jste osoba, za kterou se vydáváte. 

Dále máte právo na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, pokud Vám toto právo náleží ze zákona. Totéž platí pro právo na přenositelnost údajů.

Právo vznést námitku
Konečně máte právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) proti zpracování v rámci zákonných ustanovení.

Výmaz údajů

V zásadě vymažeme osobní údaje tehdy, když neexistuje žádná ppotřeba jejich dalšího uchovávání. Potřeba může existovat zejména tehdy, když jsou údaje ještě potřebné pro smluvní plnění, prověření nároků v rámci záruky a jejich naplnění nebo odmítnutí. V případě zákonných povinností uchovávání přichází výmaz v úvahu až po uplynutí příslušné povinné lhůty pro uchovávání.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo stěžovat si ohledně námi prováděného zpracování osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Změna těchto informací o ochraně údajů

Přepracováváme tyto informace o ochraně údajů při změně na těchto internetových stránkách nebo při jiných příležitostech, které to vyžadují. Příslušnou aktuální verzi naleznete vždy na této internetové stránce.

Verze: 9.3.2023