Menu
Kontaktní údaje seznam přání Hledat
Informace o ochraně údajů

Informace o ochraně údajů

Níže jsou uvedené informace o zpracování osobních údajů při užívání našich internetových stránek.

Odpovědnost

Odpovědnost za tyto internetové stránky nese Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Další údaje ohledně našeho podniku a zmocněnců můžete nalézt v části Impresum.

Jaké údaje se zpracovávají?

Právní základ zpracovávání údajů 
V rámci nabídky našich internetových stránek a s tím souvisejícími službami, které Vám nabízíme, zpracováváme osobní údaje na základě následujících právních základů:

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO)
 • Plnění smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO
 • Na základě zvážení zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO)
 • Plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO)
  V souvislosti s příslušným zpracováním se budeme odvolávat na odpovídající pojmosloví tak, abyste si mohli zařadit, na jakém základě zpracováváme osobní údaje.

V případě, že budeme zpracovávat osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že budeme zpracovávat údaje na základě zvážení zájmu, máte jako zainteresovaná osoba právo vznést námitku se zohledněním údajů v čl. 21 DSGVO Zpracování osobních údajů. 

Přístupové údaje
V případě, že navštívíte naše internetové stránky, budou zpracovány osobní údaje, abychom Vám mohli zobrazovat obsah internetových stránek na Vašem koncovém zařízení. 

Musí být zpracována IP adresa Vámi používaného koncového zařízení, pouze tak se mohou stránky zobrazit ve Vašem prohlížeči. K tomu se přidávají další informace o prohlížeči Vašeho koncového zařízení. 

Z právního hlediska ochrany údajů jsme zavázáni zaručovat diskrétnost a integritu osobních údajů, které zpracovávají naše IT systémy. 

Za tímto účelem a v tomto zájmu jsou na základě zvážení zájmu protokolovány následující údaje: 

 • IP adresa vyvolávajícího počítače (maximálně 7 dní)
 • Operační systém vyvolávajícího počítače
 • Verze prohlížeče vyvolávajícího počítače 
 • Název vyvolaných údajů 
 • Datum a čas vyvolání 
 • Přenesené množství údajů 
 • Odkazující URL
  IP adresa bude vymazána ze všech systémů, které jsou používány v souvislosti s provozem těchto internetových stránek, a to nejpozději do 7 dní. S osobou poté není možné ze zbývajících údajů vytvořit žádnou souvztažnost.

Údaje se dále zpracovávají také z důvodu nalezení a odstranění chyb na internetových stránkách.

Kontaktní formulář
Na našich internetových stránkách nabízíme kontaktní formulář, prostřednictvím kterého můžete získat informace k našim produktům nebo službám nebo s námi navázat kontakt. Údaje, které musí být vyplněny pro zodpovězení dotazu, jsme označili jako povinná pole. Údaje v dalších datových polích nejsou povinné. 

Tyto údaje potřebujeme ke zpracování Vašeho dotazu a poskytnutí odpovědi. Ke zpracování údajů dochází u jednotlivých dotazů k plnění smlouvy, potažmo k zahájení smlouvy. V případě obecných dotazů se zpracování údajů realizuje na základě zvážení zájmu.

Dotazy, které se k nám doručí přes kontaktní formulář, zpracujeme elektronicky, abychom odpověděli na Váš dotaz. V té souvislosti získají o obsahu Vámi zaslaného formuláře povědomí také další osoby nebo oddělení, popřípadě třetí strany. 

Doručení údajů ve formuláři přes internet se odehrává prostřednictvím kódovaného připojení. 

Novinky
Na našich internetových stránkách si můžete zažádat o novinky e-mailem. K tomu potřebujeme v zásadě pouze Vaši e-mailovou adresu. Můžete zadat doplňující údaje v polích oslovení a jméno. Zadání těchto údajů je nepovinné. 

Odběr novinek můžete kdykoliv zrušit. V každém e-mailu s novinkami také naleznete odkaz na odhlášení. 

Za účelem analýzy a optimalizace oblíbenosti námi zasílaných novinek protokolujeme otevření e-mailu a kliknutí na odkazy. Toto vyhodnocení probíhá anonymně. Vidíme tak například, kolik procent příjemců novinek e-mailem si e-mail otevře a klikne na odkazy. Tato analýza užívání probíhá na základě zvážení zájmu Toto zpracování můžete odmítnout tak, že se z novinek odhlásíte.     

Google Webfonts
Na našich internetových stránkách používáme tzv. Google Webfonts. Ze serverů Google se nahrávají typy písma, které slouží k lepšímu vytvoření internetových stránek. Zpracování údajů se realizuje na základě zvážení zájmu, přičemž náš zájem tkví v dobře vytvořených internetových stránkách.

Dotyčné typy písma se stahují ze serverů Google, které se zpravidla nacházejí v USA. Přiměřenou úroveň ochrany údajů garantuje Google (Štít soukromí „Privacy Shield“).

Použití YouTube a dalších video obsahů 
Na našich internetových stránkách začleňujeme rovněž video obsahy z tzv. třetích stran, např. z YouTube. YouTube nabízí jako službu Google Ireland Limited. Při začleňování videí z YouTube se vyvolají severy Google, které se nacházejí v USA. Zpracování osobních údajů na serverech Google se odvíjí přes Google. Proto odkazujeme na informace o ochraně údajů na Google: https://policies.google.com/privacy

Zpracování údajů se odehrává na základě zvážení zájmu, přičemž našim zájmem je začlenění informačních obsahů ve video formě na internetových stránkách. 

Přiměřenou úroveň ochrany údajů pro zpracování údajů v USA garantuje Google (Štít soukromí „Privacy Shield“).

Funkce hodnocení produktů 
Pokud u nás zažádáte o vzor produktu, zašleme Vám za nějakou dobu e-mail s prosbou o hodnocení produktu. Za tím účelem používáme službu „Trustpilot“. Trustpilot je služba z Dánska a je vázána na právo na ochranu údajů Evropské unie. 

Dále také nabízíme možnost hodnotit produkty přímo na našich internetových stránkách. Zde kromě hodnocení zadáváte také své jméno. Hodnocení může být zveřejněno na našich internetových stránkách, na což budete v souvislosti se zadáním hodnocení upozorněni. Zpracování údajů v souvislosti s touto funkcí hodnocení se odehrává na základě zvážení zájmu.

Používání symbolu Pinterest
Uživatelům na našich internetových stránkách nabízíme možnost sdílet mediální obsah ve službě „Pinterest“. Začlenění Pinterestu se odehrává způsobem tzv. „řešení na dvě kliknutí“. To znamená, že servery Pinterestu (v USA) se vyvolají teprve tehdy, když uživatel klikne na odpovídající symbol Pinterestu („tlačítko“) umístěný např. na obrázku. Teprve poté může nastat začlenění prostřednictvím funkce „pin it“.

Cookies
Na našich webových stránkách používáme Cookies. Cookies jsou malé textové informace, které se ukládají přes prohlížeč ve Vašem koncovém zařízení. Cookies umožňují určité funkce našich internetových stránek. 

Používáme Session Cookies, které se automaticky vymažou z Vašeho prohlížeče ihned po ukončení návštěvy internetových stránek.

Pro jiné funkce však používáme tzv. perzistentní Cookies, které se po ukončení návštěvy našich internetových stránek nevymažou automaticky.

Máte možnost si odpovídajícím způsobem nastavit Cookies ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme ale, že používání našich internetových stránek je pak možné jen s omezením. Cookies nebudou na Vašem počítači instalovat ani spouštět žádné programy ani jiné aplikace.

Používání technicky podmíněných nezbytné Cookies („nezbytné Cookies“) se odehrává na základě zvážení zájmu. V našem zájmu stojí funkční provoz našich internetových stránek. Jiné Cookies se používají pouze po předem uděleném souhlasu z Vaší strany. 

Nezbytné Cookies
Používáme Cookies pro tzv. řízení session. Tyto Cookies se automaticky vymažou z Vašeho prohlížeče po ukončení návštěvy internetových stránek. 

K zobrazení informací o používání Cookies a pro možnost udělení souhlasu se rovněž používají Cookies. To samé platí pro případ Vašeho výběru preferencí Cookie.

Na našich internetových stránkách máte možnost ukládat si produkty na „seznam přání“. Za tím účelem se používají Cookies. 

Na více místech internetových stránek používáme tzv. „Popups“, kterými jste upozorňováni na produkty nebo novinky. Za účelem řízení těchto zobrazení a zvláště případnou volbu nadále Popup nezobrazovat používáme rovněž Cookies.

Pokud aktivujete symbol Pinterest a „Připnutí na Pinterest“, uloží se tato preference v Cookie.

Další Cookies
Informace o dalších Cookies, které se používají na základě Vašeho souhlasu, lze dohledat v dalších provedeních těchto informací o ochraně údajů. Když bude v následujícím textu zmíněno používání Cookies, děje se tak na základě Vašeho souhlasu, který jste udělili při návštěvě internetových stránek. Pokud souhlas neudělíte, nebudou příslušné Cookies použity a s tím spojené služby jmenovaných poskytovatelů třetích stran nebudou aktivovány.

Webová analýza 
Na těchto webových stránkách se používá nástroj pro webovou analýzu „Google Analytics“, služba, kterou nabízí Google Ireland Limited. Účelem používání je „požadované vytváření“ těchto internetových stránek, které se provádí na základě zvážení zájmu. Webová analýza nám umožňuje kromě jiného rozpoznat a odstranit chyby internetových stránek např. chybnými odkazy. Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek. Používá se k tomu tzv. „Client ID“, které slouží k vytváření pseudonymních uživatelských profilů, jež evidují užívání internetových stránek na stolních počítačích a mobilních koncových zařízeních uživatelem.

Informace vytvořené Cookie o Vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí do serveru Google v USA a zde se ukládají. Na těchto webových stránkách jsme aktivovali tzv. anonymitu IP a s firmou Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracovávání zakázek, společnost Google ale Vaši IP adresu předtím v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních unijních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Kompletní IP adresa bude na server společnosti Google v USA přenesená a tam zkrácená jen ve výjimečných případech.

Společnost Google v USA je certifikována dle tzv. „Privacy Shield“ (Štít soukromí). Přiměřenou úroveň ochrany údajů garantuje společnost Google. Google Ireland Limited uzavřela příslušné standardní smluvní doložky EU pro příslušné přenášení osobních údajů do třetích zemi, jako např. do USA.

Můžete zabránit sběru údajů souvisejících s Vaším užíváním webových stránek (vč. Vaší IP adresy) a které Cookie vytvářejí pro Google, a zabránit rovněž zpracování těchto údajů společností Google tak, že kliknete na odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) zde lze stáhnout a instalovat plugin pro prohlížeč. 

Nebo můžete – hlavně na mobilních koncových zařízeních – zabránit sběru kliknutím na následující odkaz. Poté bude nastaveno OptOut Cookie, které zabraňuje sběru Vašich údajů při další návštěvě těchto webových stránek: Deaktivace Google Analytics
Bližší informace k podmínkám užívání Google Analytics a informace ohledně ochrany údajů naleznete na: https://policies.google.com/privacy

Google Adwords, Doubleclick & další „sledování“ („Tracking“)
Na našich internetových stránkách používáme další služby společnosti Google, např. Adwords a Doubleclick na základě Vašeho Souhlasu, za účelem zobrazování prostředků reklamy na našich internetových stránkách, resp. za účelem měření úspěšnosti reklamních výstupů. K tomu používáme také Cookies. Další informace ke Google Adsense a Doubleclick a k možnosti nesouhlasu („Opt Out“) naleznete zde.

V rámci analýzy užívání našich internetových stránek s ohledem na reklamní metody používáme metodu sledování od Epro (eprofessional) na základě Vašeho Souhlasu. Sledování můžete kdykoliv deaktivovat zde.

Použití Social Plugins společnosti Facebook & dalších služeb společnosti Facebook
Na našich internetových stránkách jsou na základě vašeho Souhlasu používány tzv. Social Plugins („Plugins”) sociální sítě facebook.com („Facebook“) Facebook provozuje podnik Meta Platforms Ireland Limited.

Zpracování údajů přitom probíhá i v USA. Meta Platforms Ireland Limited uzavřela se svou americkou mateřskou společností tzv. standardní smluvní doložku EU pro zaručení přiměřené ochrany osobních údajů. S ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora („Schrems II“) odkazujeme na to, že v USA neexistuje v zásadě žádná přiměřená úroveň ochrany osobních údajů a především žádné dostatečné možnosti právní ochrany pro EU občany z důvodu státních opatření ve věci sledování. 

Plugins lze rozpoznat dle loga Facebook (bílé písmeno „f“ na modrém podkladě nebo „palec nahoru“) nebo jsou označeny jako „Facebook Social Plugin”. Seznam a podobu Facebook Social Plugins si lze prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Když vyvoláte webové stránky našeho internetového výstupu, které obsahují tento Plugin, zřídí váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah Pluginu je Facebookem zprostředkován přímo do Vašeho prohlížeče a z prohlížeče integrován do webových stránek. My tím pádem nemáme žádný vliv na obsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje, proto Vás informujeme dle našeho vědomí následovně:

Integrací pluginu obdrží Facebook informace, že jste vyvolali příslušnou stranu našeho internetového výstupu. Pokud jste přihlášení na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k Vašemu facebookovému účtu. Když používáte pluginy, například když použijete tlačítko like nebo napíšete komentář, zprostředkuje se příslušná informace z Vašeho prohlížeče přímo Facebooku a zde se ukládá. Pokud nejste členem Facebooku, vyvstává i tak možnost, že se Facebook dozví o Vaší IP adrese a tuto uloží, resp. o dalších údajích o Vámi používaném prohlížeči. 

Kromě toho používáme v daném případě služby společnosti Facebook, které umožňují používání údajů za účelem optimálního přidávání reklamních prostředků (reklamních bannerů) a vyhodnocení reklamních opatření. 

Nakonec umožňujeme na některých z našich internetových stránek v daném případě používat Facebook Connect.

Více informací o způsobu fungování Facebook Social Plugins, Facebook Connect a rovněž informací o zpracování a užívání údajů k reklamním účelům můžete vyčíst z informací o ochraně údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/
Naleznete zde i informace o tom, jak zpracování Vašich údajů k reklamním účelům omezit nebo zakázat. 

Pokud jste členem Facebooku a nechcete, aby Facebook shromažďoval údaje o našem internetovém výstupu a aby je dával do spojitosti s Vašimi členskými údaji uloženými u Facebooku, musíte se před návštěvou našeho internetového výstupu odhlásit z Facebooku.

Také je možné blokovat Facebook Social Plugins pomocí add-ons ve Vašem prohlížeči, například pomocí „Facebook Blocker“ nebo „disconnect“.

Univerzální sledování událostí „Bing“
Na základě Vašeho Souhlasu používáme tzv. „Univerzální sledování událostí“ společnosti „Bing“. Další informace ke zpracování údajů společností „Bing“ v průběhu sledování událostí naleznete zde. Používání této metody můžete zrušit zde.

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje zpracováváme pro provoz našich internetových stránek a pro plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům, resp. ochranu našich oprávněných zájmů.

V případě dotazů, které se netýkají aktivního zákaznického vztahu, zpracováváme údaje za účelem prodeje a reklamy. Použití Vašich osobních údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv odvolat.

Nepovinné údaje

Pokud nám dobrovolně poskytnete své údaje, např. ve formulářích, a tyto nejsou pro plnění našich smluvních povinností nutné, zpracujeme tyto údaje v oprávněném přijetí s tím, že zpracování a použití těchto údajů je ve Vašem zájmu.

Příjemce/předání údajů

Údaje, které nám poskytnete, v zásadě neposkytujeme třetím stranám. Zvláště nebudou Vaše údaje poskytovány třetím stranám za reklamním účelem.

V daném případě však jmenujeme pro provoz těchto internetových stránek nebo pro další produkty či služby poskytovatele služeb. Může se stát, že poskytovatel služeb získá přístup k osobním údajům. Poskytovatele služeb vybíráme pečlivě – zvláště s ohledem na ochranu a zabezpečení údajů – přijímáme všechna opatření, která jsou nutná z právního hlediska ochrany údajů pro spolehlivé zpracování údajů.

Zpracování údajů mimo Evropskou unii

Pokud se osobní údaje zpracovávají mimo Evropskou unii, lze to vyčíst z dřívějších výkladů.

Zmocněnec pověřený ochranou údajů

Jmenovali jsme zmocněnce pověřeného ochranou údajů.

Kontakt je níže: 

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
- Zmocněnec pověřený ochranou údajů –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-Mail: datenschutz(at)queisser.de

Vaše práva jakožto dotčené osoby

Máte právo na informace o osobních údajích, které se Vás týkají. Ohledně informace se na nás můžete kdykoliv obrátit. 

V případě vyžádání informace, které se neuskutečnilo písemnou formou, Vás prosíme o porozumění při vyžádání dokladů, které prokazují, že jste osoba, za kterou se vydáváte. 

Dále máte právo na napravení nebo výmaz nebo na omezení zpracování, pokud Vám ze zákona přináleží. 

Nakonec máte právo na odvolání zpracování v rámci zákonných ustanovení. To samé platí pro právo na přenositelnost údajů. 

Výmaz údajů

Osobní údaje mažeme v zásadě tehdy, když neexistuje požadavek na jejich další ukládání. Požadavek může vyvstat především tehdy, když údaje budou ještě potřeba pro plnění smluvních výkonů, pro kontrolu a plnění či zamítnutí nároků na odpovědnost za vady, v daném případě na záruku. V případě zákonných povinností uschovávat záznamy lze výmaz provést teprve po uplynutí příslušné povinnosti uschovávat záznamy.

Právo na stížnost u dozorčího úřadu

Máte právo stěžovat si na námi provedené zpracování osobních údajů u dozorčíhoúřadu na ochranu údajů. 

Změna těchto informací o ochraně údajů

Tyto informace o ochraně údajů přepracujeme v případě změn na těchto internetových stránkách nebo při jiných příležitostech, které to vyžadují. Aktuální znění naleznete vždy na těchto internetových stránkách.

Stav: 21.02.2022